Systemy telemetrii i zdalnego dostępu

Monitoring GPS, awaryjne powiadomienie oraz kontrola poprzez sieć GSM, zdalny dostęp do systemów

Informacja i regowanie na zdarzenia z każdego miejsca na świecie.

Dzięki systemom telemetrycznym uzyskujemy możliwośc nadzoru, oraz kontroli ważnych dla nas instalacji, procesów, oraz nadzoru nad transportem lub przechowywaniem w każdej chwili z każdego miejsca.

Nasze rozwiązania łączą ze sobą wykorzystanie technologii Global Positioning System (GPS), sieci Ethernet, oraz sieci GSM w taki sposób abyście Państwo mogli być na bieżąco ze wszytkim co dla Państwa ważne. Poprzez system GPS, jesteśmy w stanie śledzić transport towarów, w tym samym czasie być informowanym o warunkach panujących w ładowni ciężarówki lub statku. Gdy któryś z zadanych przez nas parametrów zostanie przekroczony, dostaną Państwo lub osoba odpowiedzialna za transport wiadomość na telefon komórkowy przez co czas reakcji na zaistniała sytuację zostanie skrócony do minimum. Takie działania i takie systemy pozwalają Państwu zaoszczędzić duże pieniądze wyniające z reklamacji lub z uszkodzenia towaru.

Kolejnym ważnym elementem gdzie można wykrzstać systemy telemetryczne są systemy parkingowe. Za ich pomocą możemy kontrolować kto i kiedy może mieć dostęp do parkingu poprzez autoryzację dostępu po numerze telefonu osoby wjeżdżającej na parking. W tym samym momencie możemy kontrolować numer rejestracyjny pojazdu oraz np. jego wysokość. W praktyce polega to np. na tym że osoba która chce wjechać na parking wysyła ustaloną wiadomość tekstową do systemu który autoryzuje wjazd po numerze telefonu osoby która to wysłała.

Poprzez systemy telemetryczny jesteśmy w stanie także kontrolować i zmieniać parametry w instalacjach przemysłowych np. w przepompowniach wody, oczyszczalniach ścieków, spalarniach odpadów, stacjach meteorologicznych itp. Każdą z tych i wielu innych instalacji możemy sterować i nadzorować poprzez sieć GSM (wymiana danych), lub otrzymywać ważne informacje nt. statusu oraz działania instalacji.

Zdobywającą coraz większą popularność metodą kontroli jest używanie telefonów komórkowych, tabletów lub komputerów klas PC zdalnie. Utworzenie systemu WebSerwer gdzie po podłączeniu do sterownika będziecie Państwo mogli dokonywać zmiany parametrów i nastaw, oraz kontrolować pracę za pomocą sieci Internet w przeglądarce internetowej lub za pomocą specjalnego oprogramowania do tego przygotowanego np. WinCC OA lub LOGO! App na komputerze, tablecie, lub w telefonie komórkowym.