Nadzór, monitoring i rejestracja danych pomiarowych

Temperatura, wilgotność sygnały cyfrowe i analogowe

Nasze rozwiązania = większa kontrola nad procesami!

Wiemy jak ważna obecnie jest kontrola procesu produkcyjnego od momentu przyjęcia towaru do magazynu, przez proces produkcyjny, przechowywanie, aż po transport gotowego wyrobu do klienta. Dlatego wychodząc na przeciw Państwu i po kilkunastu wykonanych systemach, możemy śmiało napisać że tego typu projekty są jedną z naszych głównych specjalności.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu w jakiego rodzaju aplikacjach mają zastosowanie głównie nasze rozwiązania:

Magazyny farmaceutyczne.

 • Rejestracja i nadzór temperatury.
 • Rejestracja i nadzór wilgotności.
 • Generowanie raportów dziennych / miesięcznych / rocznych.
 • O każdej krytycznej sytuacji powiadomienie poprzez SMS.
 • W razie potrzeb sygnalizacja dźwiękowa / świetlna.
 • Możliwość pracy w tle bez wiedzy osób postronnych.
 • Wzorcowanie czujników w laboratorium akredytowanym.
 • Brak ograniczeń co do rodzaju i miejsc pomiarowych także pomiar bezprzewodowy.
 • Specjalistyczne oprogramowanie do obróbki i archwizacji danych dostosowane pod konkretną aplikację.
 • Czujniki w klasie laboratoryjnej (np. pomiar temperatury w klasie dokładności "A")

Zakłady produkcyjne - procesy technologiczne.

 • Rejestracja najważniejszych procesów technologicznych.
 • Nadzór nad procesami technologicznymi np. parametry fizyko-chemiczne.
 • Informacja poprzez system SCADA \ GSM (SMS) \ dźwiękowy lub świetlny działu utrzymania ruchu z jak najbardziej precyzyjną informacją.
 • Specjalistyczne oprogramowanie do obróbki i arhciwizacji danych dostosowane pod konkretną aplikację.
 • Czujniki parametrów w klasie przemysłowej

Zakłady produkcyjne - procesy produkcji.

 • Zliczanie ilości wyprodukowanych sztuk.
 • Narzędzia do analizy danych produkcyjnych np. czas przestoju maszyny wydajność itp.
 • Powiadomienie obsługi o awarii maszyny np. poprzez sieć GSM.

Transport kołowy / kolejowy / morski / lotniczy.

 • Możliwość wyposażenia w baterie podtrzymujące zasilanie przed długi okres czasu.
 • Rejestracja parametrów co określony czas.
 • Oprogramowanie do archiwizacji, obróbki danych i wydruku raportu.
 • Możliwość zaimplementowania do instalacji modułu GPS do zwiększenia kontroli.
 • Czujniki w klasie przemysłowej lub laboratoryjnej.
 • Urządzenia elektroniczne odporne na warunki panujące w ładowni lub możliwość dostosowania urządzeń do warunków panujących na zewnątrz.
 • Możliwość zaimplementowania funkcji powiadomienia kierowcy / obsługi o przekroczeniu warunków granicznych w ładowni poprzez sieć GSM lub sygnały dźwiękowe / świetlne.

Przechowywanie

 • Dostosowanie aplikacji do budowy magazynu.
 • Czujniki w klasie przemysłowej.
 • Rejestacja parametrów co określony czas.
 • Oprogramowanie do archiwizacji, obróbki danych i wydruku raportów.
 • Opcjonalne powiadomienie pracowników o przekroczeniu warunków granicznych np. poprzez sieć GSM, lub wizualnie / dźwiękowo.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji, oferujemy systemy nie tylko z funkcjami opisanymi powyżej, ale także możemy zaprojektować i wdrożyć funkcjonalności dopasowane idealnie do Państwa potrzeb.